Privatumo politika

Privatumo politika

 

1.Bendrosios nuostatos

1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės  Pipo.lt  kliento pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Internetinė parduotuvė priklauso UAB“Tamita“, įmonės kodas 302629219.

1.2 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.3 E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Pipo.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

1.4 Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

1.5 Pipo.lt neprašo jokių slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos, dėl kurios naudojimo gali būti padaryta finansinė ar kitokia žala parduotuvės klientui.

1.6. Naudotis e-parduotuvės paslaugomis gali:

1.6.1 visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

1.6.2 nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

1.6.3 juridiniai asmenys;

1.6.4 visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 

2.Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas bei saugojimas

2.1. Pipo.lt internetinėje parduotuvėje atliekant prekių užsakymą, privaloma nurodyti prekes užsakančio asmens vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, el. pašto adresą bei pirkėjo telefono numerį.

2.2 Klientas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą.

2.3 Pipo.lt garantuoja, jog Jūsų duomenys nebus perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus:

- kurjerių tarnybą, kuriai nurodysime prekių pristatymo adresą, gavėjo vardą, pavardę, bei tel. numerį.

2.4 Jūs turite teisę nemokamai gauti informaciją apie Jūsų pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, pareikalauti pašalinti.

2.5 Jūsų asmeniniai duomenys pipo.lt internetinėje parduotuvėje yra saugomi ne ilgiau, nei tai būtina.

2.6 Be jūsų sutikimo, mes nesiunčiame el. laiškų, išskyrus su užsakymo vykdymu susijusią informaciją.

2.7 Užsisakiusieji naujienų prenumeratą į el. paštą, gali jos atsisakyti informavę info@pipo.lt

 

3.Privatumo politikos keitimas

 3.1 Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas www.pipo.lt interneto parduotuvėje. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto parduotuvėje www.pipo.lt. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naujomis Taisyklėmis